Telefonkonference ar uzņēmuma “Latrostrans” finansu direktoru un tehnisko nodaļu, piedalās Mārtiņš Trons