Tiekamies ar vācu studentu grupu, lai runātu par Lauksaimniecības situācija Latvijā