Tikšanās ar Ārlietu ministrijas pārstāvjiem par TTIP