Tikšanās ar EM un ZM pārstāvjiem par Aizsargjoslu likuma grozījumiem gar naftas vadiem