Tikšanās ar juristu par zemes dzīļu izmantošanas jautājumu. Piedalās Mārtiņš Trons