Tikšanās ar Latvijas Hidromelioratīvo būvnieku asociācijas valdes locekli