Tikšanās ar Latvijas tirgotāju asociācijas vadītāju H. Danusēviču