Tikšanās ar MIB, LOSP par noteikumu Nr.269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” iespējamajiem grozījumiem