Tikšanās ar Neatkarīgo Mežizstrādātāju Asociācijas izpilddirektoru par traktortehnikas kategorijām Latvijā un citās ES valstīs