Tikšanās ar Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācijas pārstāvi par traktortehnikas kategorijām