Tikšanās ar OECD par lauksaimniecības nozares pētījumiem