Tikšanās ar Sadales tīklu vadību par tehniskajiem jautājumiem