Tikšanās ar SIA AgroBroker par lauksaimniecības apdrošināšanas jautājumiem