Tikšanās ar Ukraiņu lauksaimnieku pārstāvjiem par NVO iesaisti lēmumu pieņemšanā