Tikšanās ar uzņēmumu “Latrostrans” par Aizsargjoslu likumu