Tikšanās ar Zemkopības ministrijas pārstāvjiem par sēklkopības nozares nākotni