Tikšanās ar Zigmāru Ķikānu (ZM) un Induli Āboltiņu (LAD) par soda sankciju piemērošanu attiecībā uz nepareizi reģistrētu lauksaimniecības dzīvnieku