Tikšanās ar ZM, LLU un VZD pārstāvjiem par zemes kadastrālajām vērtībām