Tikšanās ar ZM vadību par noteikumu projektu “Noteikumi par valsts nodevu par tiesiskuma uzraudzību darījumos ar lauksaimniecības zemi” un likumprojektu “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos””