Tikšanās par Eiropas Komisijas publicēto dokumentu “Pārtikas un lauksaimniecības nākotne”