Valsts prezidenta rosināta diskusija: “Tiesu varas aktuālie jautājumi: iespējas un izaicinājumi”