Zanda Krūklīte Kopenhāgenā piedalās sapulcē par vietējā proteīna nodrošināšanu