Zemkopības ministrijas meliorācijas attīstības plānošanas darba grupas sanāksme