Zemkopības zinātniskā institūta Laukkopības laboratorijas atklāšana