Ziemeļlatgales uzņēmēju diena 2015


3. jūlijā Balvos tiek aicināti Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas novadu uzņēmēji, zemnieki, amatnieki un mājražotāji, lai piedalītos pirmajā Ziemeļlatgales uzņēmēju dienā, ko rīko Balvu novada pašvaldības aģentūra “Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” sadarbībā ar kaimiņu novadu pašvaldībām.
Programma.