Zinātniski praktiskā konference “Līdzsvarota lauksaimniecība”


Turpinot gadskārtējās konferences tradīciju LLU Lauksaimniecības fakultāte un Latvijas Agronomu biedrība aicina arī 2016. gada februārī satikties savā Alma Mater visu lauksaimniecības zinātnisko iestāžu kolēģus, Zemkopības ministrijas speciālistus, konsultāciju dienesta darbiniekus, lauksaimnieku biedrības, uzņēmumu vadītājus, pakalpojumu sniedzējus un, protams, topošos lauksaimniecības speciālistus.

Konference notiks 2016. gada 25. un 26. februārī LLU telpās Lielā ielā 2, Jelgavā.
Konferences mērķis: Jaunāko zinātnisko sasniegumu un praktiskās pieredzes popularizēšana un domu apmaiņa par ilgtspējīgu saimniekošanu Latvijas laukos.

Konferences laikā notiks plenārsēde, kam sekos darbs laukkopības, dārzkopības un lopkopības sekcijās divu dienu gaumā. Aulas foajē būs izvietoti stenda ziņojumi ar jaunāko pētījumu rezultātiem. Notiks arī tehnoloģiju un inovāciju demonstrējumi.

Informācija par dalības maksu – pievienotajā dokumentā (pielikumā). Maksu par dalību konferencē lūdzam pārskaitīt līdz 25.01.2016.

___

Konferences sekretariāts
Dzidra Kreišmane (vadītāja). Lielā iela 2 (Pilī), 229.telpa. Tel. nr.: 29431756; E-pasts: dzidra.kreismane@llu.lv
Dace Šterne (vietniece). Lielā iela 2 (Pilī), 234.telpa. Tel. nr.: 29821882, 63005629; E-pasts: dace.sterne@llu.lv
Renāte Sanžarevska (sekretāre). Pieteikuma anketas un manuskriptus sūtīt elektroniskā formā uz: renate.sanzarevska@llu.lv
Konferences dalībnieki saņems rakstu krājumu. Iepriekšējo četru gadu rakstu krājumi ir ievietoti CAB Abstracts un AGRIS datu bāzēs, kā arī apraksts un tiešsaistes adrese ir iekļauti LLU bibliotēkā veidotājās datu bāzēs.
Konferences darba kārtība