ZM Medību saimniecības attīstības fonda konsultatīvā padomes sēde