ZSA apmeklē VIAA rīkoto diskusiju “Viedās specializācijas stratēģijas jomu ekosistēmu apraksti”