ZSA Cēsu 1. viduskolā informēs par NVO un lobēšanas darbu