ZSA dosies uz Kurzemes pusi, kur iepazīsies ar vietējām biogāzes stacijām