ZSA kopā ar Latvijas un ārvalstu partneriem rīko projekta “Nutrinflow” uzsākšanas sanāksmi