ZSA, LLKA, LOSP kopējā valžu sēde par KLP pēc 2020.gada