ZSA organizē sanāksmi lopkopjiem


Biedrība “Zemnieku saeima” 14. septembrī plkst. 11:00 Zemkopības ministrijā, Rīgā organizē sanāksmi lopkopjiem.

Darba kārtība

10:30-11:00 Ierašanās

11:00-11:30 Jaunākā informācija no Zemkopības ministrijas vadības par piena, to produktu un gaļas tirgus situāciju un nākotnes perspektīvām

11:30 Tikšanās ar LDC pārstāvi, lai pārrunātu un praktiski demonstrētu visus aktuālos jautājumus saistībā ar autorizētās sadaļas lietošanu

Noslēgumā jautājumi, diskusija.

Visi interesenti, kuri var ierasties uz tikšanos, aicināti pieteikties pie Raimonda Jakovicka pa tālruni: 25433033 vai rakstot uz pa e-pastu: raimonds@zemniekusaeima.lv