ZSA pārstāvji piedalīsies diskusijā par bioekonomiku