ZSA piedalās AREI Pētniecības programmas apspriešanā