ZSA piedalās atjaunojamās enerģijas ražotāju konferencē