ZSA piedalās Austrumlatvijas reģiona graudu un rapšu audzētāju konferencē