ZSA piedalās “CERTUS” domnīcas piena nozares pētījuma ziņojuma prezentācijā