ZSA piedalās COPA-COGECA Latvijas dalīborganizāciju vadītāju sanāksmē