ZSA piedalās CSP sanāksmē par nozaru statistikas pārskatu veidošanu