ZSA piedalās Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes sēdē