ZSA piedalās FM Fondu Uzraudzības komisijas sēdē par biotopu kartēšanu