ZSA piedalās Gaļas liellopu audzētāju biedrības kopsapulce