ZSA piedalās Īpaši jutīgo teritoriju apsaimniekošanas pasākumu konsultatīvās padomes sanāksmē