ZSA piedalās Klimata un enerģētikas 2030 satvara jautājumā apspriešanā