ZSA piedalās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam Uzraudzības komitejas sēdē