ZSA piedalās Medību saimniecības attīstības fonda konsultatīvās padomes sēdē