ZSA piedalās NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē