ZSA piedalās projekta “GreenAgri” uzraudzības grupas sanāksmē