ZSA piedalās projektu “GreenAgri” un “Nutrinflow” sanāksmēs